وبلاگ
درباره ما
موضوعات
نمایندگی‌ها

 

 

                               

  درباره ما ...


هو العلیم

جوانان فرهیخته ایران زمین!
سلام!
گاهی برای هر یک از ما اتفاق می‌افتد که احساس می‌کنیم:
اعتماد به نفس کافی نداریم، راه‌های عملی خویشتنداری را نمی‌شناسیم، امیدوار نیستیم، تعریف درستی از عفاف نداریم، رازهای موفقیت در کار، تحصیل و ازدواج را نمی‌دانیم، در روابط اجتماعی ضعیف هستیم، از اضطراب و افسردگی و کم‌رویی رنج می‌بریم، جهان اطرف خود را به خوبی نمی‌شناسیم، و ...
اگر چنین احساسی به شما دست داد، همراهی با حدیث زندگی را به شما پیشنهاد می‌کنیم. حدیث زندگی دوماهنامه‌ای است علمي، فرهنگی و ادبی، ویژه جوانان که از مهرماه 1380 هردوماه یکبار به صورت مرتب منتشر شده است. حدیث زندگی، از سه بخش علمی، اجتماعی و ادبی تشکیل شده است. حدیث زندگی، نشریه‌ای موضوعی است و بخش‌های علمی و اجتماعی آن در هر شماره، به یکی از مسائل مورد نیاز و توجه جوانان اختصاص دارد. موضوعاتی که تا شهریور ماه 1386در حدیث زندگی مطرح و بررسی شده اند، عبارتنداز:
دوستی، شادابی، اعتماد به نفس، انس با خدا، آراستگی، آرامش، موفقیت، فراغت، امید، عفاف، روابط اجتماعی، مهارت‌های زندگی، بهداشت روان، محبوبیت، هویت، دین و خوشبختی، امروزی شدن، بهداشت بشری، آینده، منفعت و مصلحت، نیاز، اضطراب، مروت و مدارا، افسردگی، شخصیت سالم، توسعه، دین و آزادی، زندگی با دیگران، جهان بدون مرز، میراث معنوی، سرمایه اجتماعی، نوآوری و اصلاح، ارزش‌های اخلاقی، كار و اشتغال، دین و عدالت، پیامبر رحمت، ازدواج (در دو شماره متوالی)، معنای زندگی، انسان و طبیعت.
نحوه اشتراك
بهای اشتراک یک ساله حدیث زندگی با پست عادی 2100 تومان و با پست سفارشی 3500 تومان است که می‌توانید به حساب جاری شماره 0101103070009 بانک ملی(سیبا) به نام آقایان مهریزی و صحفي واریز نموده، اصل رسید بانکی را به همراه برگ اشتراک، به نشانی زیر ارسال نمایید:
قم، بلوار 15 خرداد، انتهای شهرک جهاد، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، مدیریت توزیع.
تلفن: 7785040 0251
نمابر: 7785050 0251
صندوق پستی: 816 - 37185
 

 
Scientific, Cultural and Literary Bimonthly, For Youth
P.Box: 37185 _ 816 (Qom, I.R.Iran) | Tel: +98 251 7785040 | Fax: +98 251 7785050